FRAMA AG / RPost

Już w 1999 roku, amerykański koncern „RPost Communications” wprowadził na terenie Stanów Zjednoczonych usługi związane z wysyłaniem bezpiecznej poczty elektronicznej e-mail (RMail) i usługami kwalifikowanego podpisu elektronicznego (RSign). Od 2015 roku usługi te dostępne są dla klientów z Europy Zachodniej dzięki podpisaniu umowy między RPost Communications i FRAMA AG ze Szwajcarii. Z kolei od 1 września 2023 usługi RMail, RSign i RDocs, będą świadczone w Polsce, a w 2024 roku w Czechach, Słowacji, na Litwie, Łotwie i w Estonii poprzez firmę Post of Poland.

Misją „Post of Poland” jest inicjowanie i wspieranie modernizacji, ucyfrowienia (digitalizacji) przesyłania informacji elektronicznych w Polsce i na terytorium pozostałych państw Europy Centralnej i Wschodniej. Misja opiera się o implementację innowacyjnych, nowoczesnych i przede wszystkim bezpiecznych technologii przesyłania informacji w XXI wieku i ma w swym założeniu upowszechnić wysyłkę korespondencji elektronicznej zamiast rachitycznej, powoli wychodzącej z powszechnego użytku, tradycyjnej korespondencji papierowej.